Bolesław Ryziński

main
ARTIST STATEMENT

“Rzeźbiąc unikalne korzenie, blizny i tekstury każdego drzewa, ujawnia jego bardziej dyskretną, skrytą i dynamiczną naturę”


Selected Works

CRITICISM

“(...) Bolesław Ryziński – artysta wszechstronnie uzdolniony, o wielkim dorobku projektowym w zakresie architektury i niezwykle interesujących, indywidualnych rozwiązaniach w zakresie technik jak i form plastycznych – tak w malarstwie i rysunku, jak i w fotografii oraz przestrzennych formach rzeźbiarskich.”

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

fragment tekstu kuratorskiego

Selected Exhibitions

Na niektóre nowości naprawdę warto czekać.

Fijewski Gallery 2022 All Rights Reserved.
Koszykowa 63 | Warsaw, Poland 00-667